Merkezimiz, Üniversite-Sanayi-Devlet işbirliği üçgeninde liason ofis görevi üstlenerek ve bu işbirliğini geliştirerek ulusal kalkınmamıza katkıda bulunmay� amaçlamaktadır. Bu amaçla ulusal sanayimizin yönetici, mühendis, teknisyen, sekreter, işçi gibi her türl� üst düzey ve ara elemanlar� için ihtiya� duyulan eğitim desteği sağlamak, ihtiyaçların� saptamak; bu ihtiyaçlara yönelik öğretim elemanların� bilgilendirmek, araştırmalar yapmak, kurslar, seminerler düzenlemek ve uygulamalar yapmak, gerekli broşür, not, kitap ve benzeri yayınlar hazırlayarak, bunlar� yayınlamak/yayınlatmak görevlerimiz arasında bulunmaktadır.

Merkezimiz Türkiye’de Enerji Yöneticisi Sertifikas� verme yetkisini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından almış dört kamu kurumundan birisidir. Türk Patent Enstitüs� ile Üniversitemiz arasında yapılan protokol gereği Merkezimiz TPE Bilgi ve Dokümantasyon Birimi olarak da görev yapmakta, Üniversitemiz ve bölgemizde Sınai Mülkiyet Haklar� hususlarında gerçek ve tüzel kişilerin bilgi ve doküman taleplerinin Merkezimizce karşılanmas� yanısıra seminer duyuru ve afişlerle halkımızın SMH hususlarında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır.

15. yıl kataloğumuzu görmek için tıklayınız.
 
istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat sarıyer evden eve nakliyat beylikdüzü evden eve nakliyat şişli evden eve nakliyat